Yhteenveto taloudellisesta tilanteesta

Länsimaiden talouksien kasvunäkymät ovat heikot ja inflaatiopaineet ovat pysyneet kovina. Keskuspankeilla on haastava tehtävä, sillä kiristystoimia tarvitaan vähentämään inflaatiopaineita, mutta samalla kiristystoimet uhkaavat johtaa taantumaan.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritysten taloudellinen tilanne on edelleen laimeahko, mutta ei dramaattinen. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoittaa liikevaihto-odotusten olevan tänä vuonna suuremmat kuin viime vuonna, ainakin osittain tämä selittyy hintojen nousulla. Noin 70 prosenttia yrityksistä aikoo nostaa hintoja myös tulevina kuukausina kohonneiden tuotantokustannusten vuoksi. Noin 42 prosenttia teollisuusyrityksistä ilmoittaa tilauskannan olevan nyt pienempi kuin viime vuonna. Noin 60 prosenttia rakennusalan yrityksistä kokee tunnelman pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Osa rakennusalan yrityksistä tuo esiin, että heikentynyt suhdanne on ajanut paniikkiin, jolloin töitä saatetaan ottaa alihintaan ja näin vaarannetaan muidenkin kannattavuutta. Palvelualalla talouden indikaattorit osoittavat vahvaa kasvua ja 42 prosenttia palvelualan yrityksistä näkee tunnelman optimistisena tai erittäin optimistisena. Kaupan alan suhdannenäkymät ovat alavireisimmät, mutta näkymät ovat kuitenkin parantuneet viime tutkimuksesta. Jopa 63 prosenttia kaupan alan yrityksistä ennustaa liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän edellisvuoden tason, mutta varsinkin energia- ja kuljetuskustannukset uhkaavat edelleen heikentää kannattavuutta.

Yllä oleva talouskatsaus on yhteenveto Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystensä keskuudessa huhtikuun 2023 lopussa tekemästä Business Panel talousbarometrista.

Kehotamme asiakkaitamme seuraamaan tarkasti tuotantokustannusten kehitystä. Kustannusten noustessa on aina syytä tarkistaa omaa hinnoittelua ja tehdä hintatarkistuksia kannattavuuden ylläpitämiseksi.

Maaliskuussa inflaatio oli noin 7,9 prosenttia. Lyhyesti sanottuna inflaatio tarkoittaa sitä, että rahan arvo laskee. Ylilikvidoituneiden yritysten, joiden pankkitilillä on enemmän rahaa kuin liiketoimintaan tarvitaan, kannattaa harkita rahojen sijoittamista varoihin, arvopapereihin tai sijoituksiin, jotka nousevat arvossa. Saamme usein kysymyksiä rahan sijoittamisesta, vastaus on yleensä, että kannattaa aloittaa varaamalla tapaaminen oman pankin sijoitusneuvojalle.