Yhtiöasiat ja konsultointi

Yritys- ja omistusjärjestelyt, sukupolven vaihdokset

Yritys- ja omistusjärjestelyissä selvitämme ensin, mitä sinä asiakkaana haluat. Tämän perusteella teemme esityksen parhaasta ratkaisusta. Keräämme tarpeelliset tiedot ja hoidamme paperit kuntoon. Käytämme tarvittaessa apuna juristia. Tällä menetelmällä minimoidaan juristin työn osuus. Kokemuksemme takaa, että osaamme ehdottaa yrityksen tilanteeseen järkeviä ja taloudellisesti fiksuja ratkaisuja.

Yksi yleisimpiä omistusjärjestelyitä koskeva asia on osakassopimukset. Osakassopimuksella varaudutaan etukäteen mahdollisiin riita- ja ongelmatilanteisiin ja niiden ratkaisuun etukäteen. Lisäksi osakassopimuksessa voidaan määritellä laskentamalli yrityksen arvolle. Silloin osakkuudesta luopuja tietää, millä säännöillä osakkeet myydään ja osakas pääsee irtautumaan yhtiöstä.  

Yhtiörakenteen valinta tai yritysmuodon vaihtaminen

Tunnemme hyvin yrityksiä koskevan lainsäädännön ja verotuskäytännöt. Sekä yhtiörakenteen että yritysmuodon vaihtaminen liittyvät usein verotukseen ja taloudellisten riskien hallintaan. Yhtiörakenteessa on kysymys siitä, onko paras ratkaisu emo + tytäryhtiö tai sivuliikkeen perustaminen. Konkretisoimme sinulle, millainen yritysmuoto on sinulle kannattavin ja miksi. Käymme myös läpi, miten yritysmuodon vaihtaminen vaikuttaa henkilökohtaisen taloudellisen riskisi pienentymiseen. Taloudellisia riskejä ovat mm. vahingonkorvaukset, joita voi syntyä esim. rakennusyrityksille tai konkurssista syntyvä henkilökohtainen riski.

Rahoituksen hankkiminen tai omistuspohjan laajentaminen

Autamme rahoitusneuvotteluissa. Teemme tarvittavat budjetit ja välintilinpäätökset ja tarvittaessa muut raportit. Autamme myös tekemään osakeannin oikealla tavalla, mikäli haluat hankkia lisärahoitusta tai sitouttaa esim. henkilökuntaa tai avainhenkilöitä osakkaaksi.

Fuusiot ja fissiot – yhdistä kaksi yritystä tai jaa liiketoiminnastasi osiin

Fuusiossa yhdistetään samaksi yritykseksi kaksi erillistä yritystä. Fissiossa tehdään päinvastoin; siinä eriytetään yhden yrityksen liiketoiminta kahdeksi tai useammaksi yritykseksi. Fissio on myös mahdollinen riitatilanteissa, jos yrittäjät haluavat jatkaa liiketoimintaa omissa yhtiöissä. Sekä fuusiossa että fissiossa on olennaista selvittää, mikä ratkaisu on sekä verotuksen että kustannusten kannalta järkevää. Selvityksen perusteella esitämme, mikä ratkaisu on kannaltasi järkevin, sekä taloudellisesti että liiketoimintasi kannalta.

Hinnoittelu ja investointien kannattavuus, liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit

Autamme sinua hinnoittelussa ja marginaalien laskemisessa. Kun olet investoimassa, voimme laskelmien avulla tarkastella eri vaihtoehtojen takaisinmaksuaikoja ja kannattavuutta ja tehdä järkeviä päätöksiä tämän perusteella. Autamme myös liiketoimintasuunnitelmien ja niihin liittyvien budjettien ja rahoituksen suunnittelussa.

Erilaiset hakemukset, dokumentit ja sopimukset

Voimme hoitaa puolestasi erilaisia hakemuksia tai ilmoituksia kaupparekisteriin tai muille viranomaistahoille. Laadimme puolestasi myös erilaiset dokumentit, kuten pöytäkirjat, velkakirjat tai valtakirjat.

Konsultointi ja yhtiöasiat osa-alueet:

 • perustaminen, parhaan yritysrakenteen valinta, yritysmuodon vaihtaminen, yhtiön lopettaminen
 • yrityksen ostaminen tai myyminen
 • sukupolven- tai omistajan vaihdokset
 • yrityksen arvonmäärittely
 • osakeanti
 • fuusiot ja fissiot (emo ja tytär, sivuliike, konserni jne)
 • neuvonta koskien vakuutuksia ja rahoitusjärjestelyitä
 • avustus- ja projektihakemukset
 • kannattavuuslaskenta (hinnoittelu, marginaalit, investoinnin takaisinmaksuajat/kannattavuus)
 • osakasluettelon laatiminen ja ylläpitäminen
 • dokumenttien laadinta: pöytäkirjat, kauppakirjat, velkakirjat, valtakirjat, sopimukset, hakemukset viranomaistahoille (prh, verotoimisto, avi jne)
 • koulutukset

Ota yhteyttä! Ohjaamme päivittäin tiedustelut oikealle henkilölle.
info@back-vilen.fi tai soita vaihteeseen 06 3209550