Ajankohtaista

Fiksua verosuunnittelua yrityksen perustamisesta lähtien

Kirjanpitäjän ammattitaidolla optimoidaan verojen määrää ja säästytään harmeilta

Yritysten verotusta säädellään verolakien ja käytäntöjen kautta.  Hallitsemme kaikkien yhtiömuotojen verotuksen ja alv-käytännöt. Hallitsemme myös hyvin alv-verotuksen erikoisalueet, kuten esim. marginaaliverotuksen (taide, käytetty tavara, autot ja koneet, romu- tai kierrätystavara), perustajaurakoinnin (gryndaus) ja kansainvälisen kaupan alv-käytännöt.  Laajan ammattitaitomme ja kokemuksemme perusteella osaamme hyödyntää lain sallimat keinot, joilla voidaan saada vähennyksiä tai minimoida veroja. Kiteytettynä: yrityksesi ei maksa enempää veroja kuin on pakko, mutta toimimme lain mukaan ja huolehdimme pakollisista veroista.

Veroriskien eliminointi

Kirjanpitomme toinen keskeinen periaate on veroriskien eliminointi. Riskin realisoituessa voi syntyä kalliita vahinkoja. Yleisimmät riskit liittyvät yrityksen ja yrittäjän välisiin transaktioihin. Nämä on hoidettava oikein, muuten seuraamukset voivat olla mittavia. Verotarkastuksen yhteydessä näistä seuraa kovia sakkoja ja pahimmassa tapauksessa rikosseuraamuksia. Myös ennakkoverojen oikea määrä on monelle yritykselle tärkeää hyvän maksuvalmiuden vuoksi. Haluamme huolehtia sekä asiakkaidemme että oman yrityksemme hyvästä maineesta suhteessa verottajaan ja myös tilintarkastajiin. Kun asiat hoidetaan hyvin, mahdolliset verotarkastukset eivät aiheuta ongelmia.

Verosuunnittelu

Perusverosuunnittelua on huolehtia, että yrityksen kuluiksi kirjataan kaikki menot, jotka saadaan lain mukaan vähentää. Tällaisia ovat mm. matkakulut, yhtiön ja omistajan väliset vuokrat sekä tuloksen jakaminen puolisoiden kesken. Verosuunnittelu koskee sekä yrittäjää itseään että yritystä. Verosuunnittelussa oikea ajoitus on usein erittäin tärkeää. Jaksottamalla ja säätelemällä voitonjakoa ja palkkojen maksua oikealla tavalla, voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen ja omistajien maksamaan veron määrään. Verosuunnittelua ovat myös päätökset yhtiömuodoista tai konsernirakenteista. Näillä päätöksillä voidaan vaikuttaa yrityksen tai henkilön maksamien verojen määrään.  Sukupolven ja omistajien vaihdoksissa verottajan ennakkopäätösten tuntemuksesta on usein hyötyä verotuksen kannalta. 

Oikeat summat, oikeaan aikaan

Hoidamme yrityksen verotukseen liittyvät maksut tarvittaessa ja ilmoitukset valmiiksi oikein ja oikeaan aikaan. Myöhässä tehdyistä ilmoituksista ja maksuista seuraa aina sakkoja verottajalta. Yrityksen erilaisia veroja ovat mm. alv, palkoista maksettavat ennakonpidätykset ja tuloverot. Lisäksi kirjanpitäjä tekee erilaisia ilmoituksia verottajalle, kuten esim. ulkomaan myyntiä koskevien verojen ilmoitukset ja osinkoihin liittyvät ilmoitukset.

Ota yhteyttä