Bolagsfrågor och konsultering

Företags- och ägararrangemang, generationsväxlingar

Vid företags- och ägararrangemang börjar vi med att ta reda på vad du som kund vill. När vi har fått reda på det kommer vi med ett förslag på den bästa lösningen. Vi samlar ihop alla nödvändiga uppgifter och sköter pappersarbetet. Vid behov tar vi hjälp av en jurist. På det här sättet minimerar vi juristens del i arbetet. Vår erfarenhet är en garanti för att vi klarar av att föreslå vettiga och ekonomiskt smarta lösningar enligt företagets situation.

En vanlig fråga som gäller ägararrangemang är aktieägaravtal. Med ett aktieägaravtal skapar man beredskap för eventuella tvister och problemsituationer och lösningar på dessa i förväg. I aktieägaravtalet kan man dessutom göra upp en kalkylmodell för företagets värde. Då vet den som avsäger sig delägarskapet enligt vilka regler aktierna säljs och aktieägaren kan frigöra sig från bolaget.  

Val av bolagsstruktur eller byte av företagsform

Vi känner väl till den lagstiftning och beskattningspraxis som gäller för företag. Byte av både bolagsstruktur och företagsform har ofta med beskattning och hantering av ekonomiska risker att göra. När det gäller bolagsstrukturen kan vi t.ex. hjälpa att besvara frågan om den bästa lösningen är ett moder- plus ett dotterbolag eller att grunda en filial. Vi konkretiserar för dig vilken företagsform som är mest lönsam för dig och varför. Vi går samtidigt igenom på vilket sätt bytet av företagsform minskar den personliga ekonomiska risken. Ekonomiska risker är bl.a. skadestånd som kan uppstå t.ex. för byggföretag eller det personliga ansvar som en konkurs kan medföra. 

Skaffa finansiering eller bredda ägarunderlaget

Vi hjälper till vid finansieringsförhandlingar. Vi gör upp nödvändiga budgetar och delårsbokslut och övriga rapporter vid behov. Vi hjälper även till med att göra aktieemissioner på rätt sätt, om du vill skaffa tilläggsfinansiering eller göra t.ex. personalen eller nyckelpersoner till delägare.

Fusioner och fissioner – slå ihop två företag eller dela affärsverksamheten i delar

Vid en fusion slås två separata företag ihop till ett företag. Vid en fission gör man tvärtom, dvs. då delas ett företag till två eller flera företag. En fission är även möjlig i konfliktsituationer, om företagarna vill fortsätta affärsverksamheten i egna bolag. Både vid en fusion och en fission är det viktigt att ta reda på vilken lösning som är vettigast med tanke på beskattningen och kostnaderna. Med stöd av en utredning föreslår vi den lösning som är bäst för din ekonomi och din affärsverksamhet.

Prissättning och investeringarnas lönsamhet, affärsverksamhetsplaner och budgetar

Vi hjälper dig med att prissätta och beräkna marginaler. Om du ska investera, kan vi räkna ut återbetalningstider och lönsamhet för olika alternativ och fatta kloka beslut utifrån beräkningarna. Vi hjälper dig även gärna med planeringen av affärsverksamhetsplaner inklusive budgetar och finansiering.

Olika ansökningar, dokument och avtal

Vi kan sköta olika ansökningar eller anmälningar till handelsregistret eller till andra myndighetsinstanser för dig. Vi kan även sätta upp olika dokument för dig såsom protokoll, skuldebrev eller fullmakter.

Konsultering och bolagsfrågor

 • grundande av företag, val av företagsform, ändringar i företagsstruktur, byte av företagsform, avslutande av bolag
 • köp eller försäljning av företag
 • generationsväxlingar eller ägarbyten
 • företagsvärdering
 • aktieemission
 • fusioner och fissioner (moder- och dotterbolag, filial, koncern osv.)
 • rådgivning angående försäkringar och finansieringsarrangemang
 • bidrags- och projektansökningar
 • lönsamhetsberäkning (prissättning, marginaler, investeringens återbetalningstider/lönsamhet)
 • utarbetande och upprätthållande av aktieägarförteckning
 • utarbetande av dokument: protokoll, köpebrev, skuldebrev, fullmakter, avtal, ansökningar till myndighetsinstanser (patent- och registerstyrelsen, skattebyrån, regionförvaltningsverket osv.)
 • utbildningar

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550.
Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.