Ajankohtaista

Yhteenveto taloudellisesta tilanteesta

Pohjanmaan kauppakamarin Business Panel -tutkimus osoittaa, että suhdannetilanne Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksissä on positiivisempi kuin syksyllä. Alla lyhyt yhteenveto tutkimuksesta.

Maailmantalouden näkymät ovat alkuvuonna hieman kohentuneet. Positiivisen kehityksen taustalla ovat Kiinan elvytys, inflaation hidastuminen ja odotukset korkojen laskusta. Yhdysvaltojen tulevat vaalit, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sotilaalliset toimet Lähi-idässä ovat edelleen suuria huolenaiheita, koska ne voivat häiritä toimitusketjuja ja lisäävät sekä yrityksien että kuluttajien varovaisuutta. Tekninen kehitys, erityisesti tekoälyn osalta, tuo uusia mahdollisuuksia. Suomen arvioidaan olevan vahva uusien teknologioiden omaksumisessa.

Teollisuuden tilauskanta on elpynyt, mutta riittämätön kysyntä on edelleen haaste noin puolelle yrityksistä. Teollisuusyritysten kannattavuus on hieman heikentynyt syksyn mittaukseen verrattuna, mutta suurin osa teollisuusyrityksistä saavuttaa silti ainakin edellisen vuoden tason kannattavuudessa.

Rakennusalan pitkä lasku keväästä 2021 näyttää vihdoin osoittavan elpymisen merkkejä. Ala kohtaa yhä riittämättömän kysynnän, heikomman kannattavuuden ja rahoitushaasteiden ongelmia. Heikosta suhdanteesta huolimatta alalla näyttää olevan pulaa pätevästä työvoimasta.

Palveluala on ainoa, jossa kaikki indikaattorit ovat positiivisia. Alan yrityksistä 86 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan. Suurin pullonkaula alalla on pätevän työvoiman saatavuus.

Kaupan ala on kärsinyt kevään lakkojen vuoksi, kun tavarat ovat jumittuneet satamiin. Kaupan alan vastaajista 89 prosenttia raportoi lakkojen vaikuttaneen negatiivisesti toimintaansa. Silti 78 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että liikevaihto on pysynyt samana tai kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuva: Pohjanmaan kauppakamari