Ajankohtaista

Bäck & Viléns personal framför havet och Replotbron

Bäck & Vilén on kielitaitoinen tilitoimistosi Suomessa

Kielitaitoinen henkilökunta ja monikieliset järjestelmät mahdollistavat kansainvälisen yhteistyön

Bäck & Vilén Yrityspalvelu sijaitsee Vaasan ydinkeskustan kansainvälisessä ympäristössä, jossa on paljon vientiyrityksiä. Meillä on laaja kokemus työskentelystä myös Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsissa olevien pienten yritysten sekä suurten konsernien kanssa.

Suomen markkinoille pyrkivät yritykset perustavat aluksi kenties pienen sivuliikkeen tai tytäryhtiön, mutta jo alusta alkaen niillä on tarvetta suomalaisille kirjanpito- ja veropalveluille. Bäck & Vilén toimii tytäryhtiön talousosastona Suomessa ja on tiiviissä yhteydessä emoyhtiöön. Voimme myös auttaa sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamisessa.

Viestintä tapahtuu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kielitaitoisen henkilökunnan ja monikielisten järjestelmien ansiosta asiakkaat saavat kaikki raportit ja asiakirjat haluamallaan kielellä.

Bäck & Vilénin toiminta on asiakaslähtöistä ja palveluhenkistä

Yhteistyö ja viestintä emoyhtiön kanssa on tärkeää, koska tärkeimmät päätökset tehdään siellä.

– Tiedämme, että määräajat ovat usein hyvin tiukkoja, erityisesti konsernitasolla. Voimme aina mukauttaa raporttejamme siten, että emoyhtiöt saavat tarvitsemansa tiedot. Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita se, että voimme viedä tietoja SIE-muodossa, joka on Suomessa epätavallista mutta esimerkiksi Ruotsissa yleistä, kertoo toimitusjohtaja Johan Hällmark.

Bäck & Vilénille ei tarvitse jonottaa puhelimessa: hyvä tavoitettavuus ja nopea vastaaminen on tärkeää kaikille työntekijöillemme, jotka ovat tottuneet työskentelemään kansainvälisesti ja asiakaslähtöisesti.

– Asiakaskyselyissä ulkomaiset asiakkaat antavat meille hyvät arvosanat tavoitettavuudesta, ammattiosaamisesta ja kielitaidosta. Rajat ylittävä yhteistyö on myös hyvin palkitsevaa. Maailmantilanteesta saa paremman kokonaiskuvan.

Monissa tapauksissa tiivis yhteistyö ulkomaisen asiakkaan kanssa on saattanut jatkua useita vuosia, ennen kuin osapuolet tapaavat kasvokkain. Pitkät välimatkat eivät ole este hyvälle yhteistyölle, vaikka henkilökohtaiset tapaamiset ovatkin yleensä sekä kaivattuja että erittäin mukavia.

– Onneksi nykyään on tehokkaita välineitä etäkokouksia varten. Tärkeintä ei kuitenkaan ole yhteydenpitoalusta vaan se, että yhteyttä pidetään riittävän tiiviisti.