Aktuellt

Bäck & Viléns personal framför havet och Replotbron

Bäck & Vilén är din svenskspråkiga bokföringsbyrå i Finland

Språkkunnig personal och flerspråkiga system möjliggör internationellt samarbete

Bäck & Vilén Företagstjänst finns i hjärtat av Vasa, en internationell miljö med många exportföretag. Vi har lång erfarenhet av samarbete med både små företag och stora koncerner i Norden i allmänhet och i Sverige i synnerhet.

Behovet av service inom finländsk bokföring och finländska skattefrågor uppstår tidigt för ett företag vars målsättning är att etablera sig i Finland, till en början kanske genom att starta en liten filial eller ett dotterbolag. Bäck & Vilén fungerar då som dotterbolagets ekonomiavdelning i Finland och har tät kontakt med moderbolaget. Vi hjälper också gärna med att registrera filialen eller dotterbolaget i Finland!

Kommunikationen sker på svenska, finska eller engelska enligt kundens önskemål och behov. Tack vare språkkunnig personal och flerspråkiga system kan kunden också få alla rapporter och dokument på det språk som kunden föredrar. Vi fungerar som ett slags tolk i både språk- och systemfrågor.

– Vid det här laget har vi så mycket erfarenhet av att arbeta tillsammans med svenska kollegor att vi vet när vi kan använda vår finländska terminologi och när det lönar sig att byta till den sverigesvenska, och om det uppstår något komiskt missförstånd kan vi skratta åt det tillsammans, konstaterar vd Johan Hällmark.

Bäck & Vilén arbetar kundnära och serviceinriktat

Samarbetet och kommunikationen med moderbolaget är viktigt, eftersom det är där de stora besluten fattas.

– Vi vet att det ofta är väldigt tajta deadlines, särskilt på koncernnivå. Vi kan alltid anpassa våra rapporter så att moderbolagen får de uppgifter som de behöver. Ett konkret exempel är att vi kan exportera uppgifter i SIE-format, vilket är ovanligt i Finland men allmänt förekommande i Sverige.

På Bäck & Vilén finns det inga telefonköer; att vara lätt att nå och kunna erbjuda snabb respons är viktigt för hela vår personal, som är van vid att arbeta internationellt och kundnära.

– I kundundersökningar ger våra utlandskunder oss höga betyg för vår tillgänglighet, yrkeskunskap och språkkunnighet. Samarbetet över landsgränserna är dessutom väldigt givande. Man får en bättre översikt över världsläget.

I många fall kan det täta samarbetet med utlandskunden ha pågått i flera år innan det blir dags för ett fysiskt möte parterna emellan. Avstånd är inget hinder för ett gott samarbete, även om de fysiska mötena brukar vara både efterlängtade och väldigt trevliga.

– I dag finns det som tur är effektiva verktyg för distansmöten, men det verkligt viktiga är inte plattformen för kontakten utan att den är tillräckligt tät.