Ajankohtaista

Virheettömästi ja ajoissa – Lito-Botnian palkanlaskenta on kirjanpitotoimiston osaavissa käsissä

Lito-Botnia on erikoistunut erilaisten painotuotteiden ja erityisesti tuotetarrojen, etikettien ja banderollien valmistukseen. Yritys valmistaa joka vuosi kymmeniä miljoonia etikettejä mm. elintarvikepakkauksiin ja teollisuudelle. Yrityksen vahvuuksiin kuuluu nykyaikainen konekanta, jonka ansiosta tuotanto on kustannustehokasta. Lito-Botnia panostaa paljon kestävään kehitykseen, kierrättää kaiken materiaalin, käyttää tuulisähköä ja on Suomen ainut FSC-sertifioituja tuotteita valmistava etikettipainotalo. Litosetille aikoinaan kuulunut vaasalaisyritys on toiminut itsenäisesti vuodesta 2013 lähtien.

Bäck & Vilén hoiti yrityksen palkanlaskentaa jo ennen kuin Lito-Botnia aloitti itsenäisen toimintansa. Kun Litoset myytiin ja Lito-Botnia jatkoi omaa tietänsä, niin yrityksen osakas Asko Karppinen ei halunnut luopua Håkanista (Fors). 

– Halusin ehdottomasti, että Håkan jatkaisi palkanlaskennassa. Luotan häneen täysin, ja olemme oppineet milteipä lukemaan toistemme ajatuksia, tai ainakin ennakoimaan toistemme tekemisiä. Palkanlaskenta vaatii erityisosaamista, haukkaa paljon aikaa, ja ulkoistamalla sen voin vähentää hallinnollista työtä ja keskittyä paremmin omaan ydintekemiseen.

Lakeihin ja sopimuksiin tulee usein myös muutoksia. Lito-Botnialla arvostetaan sitä, että Bäck & Vilen näkee vaivaa selvittääkseen juuri heidän alaansa koskevat asiat.

– Toimimme erikoisalalla, jossa noudatetaan aikoinaan laadittuja, mm. ylimääräisiä vapaapäiviä sisältäviä sopimuksia. Kirjanpitotoimisto on paneutunut myös meidän toimialaamme koskeviin seikkoihin. Saamme tiedon uusista lakipykälistä aina etukäteen, jolloin tiedämme, mitä tuleman pitää.

Bäck & Vilénin palkanlaskenta-asiakkaat saavat käyttöönsä oman palkanlaskijan, joka huolehtii kaikista palkkaan liittyvistä maksuista sopimuksen mukaisesti. Palkanlaskija toimii myös keskustelukumppanina ja antaa neuvoja mm. työehtosopimuksiin, lomiin ja vanhempainvapaaseen liittyvissä asioissa.

– Arvostan sitä, että yhteyshenkilö pysyy samana. Silloin kun Håkan on poissa, hän kertoo sijaiselleen, miten meidän kanssamme toimitaan. Bäck & Vilénillä on paljon osaamista taloushallinnon alalla, ja he auttavat asiakasta myös muissa tehtävissä, esimerkiksi hakemusten laatimisessa viranomaisille (Busines Finland, Finnvera, ELY).

Lito-Botnian asiakkaista suurin osa toimii lähialueella. Sen vuoksi on hyvä, että kirjanpitotoimistolla on hyvä paikallistuntemus, Asko toteaa.

– Lähialueen yritykset hyvin tuntevalla Bäck & Vilénillä on kokonsa puolesta resursseja tarjota palveluja kirjanpidon kaikilla osa-alueilla. Monet asiakkaistamme ovat ruotsinkielisiä, joten toimiston kaksikielisyydestä on meillekin hyötyä, koska saamme tarvittaessa apua ruotsin kielessä.

”Koskaan ei ole ilmennyt, että palkka olisi laskettu väärin”

Palkanlaskennan lisäksi Bäck & Vilén huolehtii Lito-Botnian reskontrasta eli myynti- ja ostolaskuista. Työssään he käyttävät digitaalista kirjanpito-ohjelmaa, jonka avulla yrityksen tilannetta voidaan seurata reaaliajassa. Asko on tyytyväinen yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kirjanpitotoimiston kanssa.

– Heidän kanssaan on helppo työskennellä, toiminta on virheetöntä ja ovat luotettavia tilanteessa kuin tilanteessa. Suurin hyöty palvelujen ulkoistamisesta on ajansäästö ja mahdollisuus keskittyä omaan osaamiseen ja ydintoimintaan.

Asko toteaa Bäck & Vilénin toimivan mottonsa mukaisesti: Oikein, nopeasti ja fiksusti.

–Minun on mukavampi tehdä töitä, kun tiedän asioiden hoituvan virheettömästi ja ajallaan.

Kuvassa: Håkan Fors ja Asko Karppinen

Lue lisää

Palkanlaskenta ja HR