Aktuellt

Felfritt och i tid – Lito-Botnias löneräkning är trygg i bokföringsbyråns kunniga händer

Lito-Botnia är specialiserat på tillverkning av olika trycksaker, speciellt produktklistermärken, etiketter och banderoller. Varje år gör företaget tiotals miljoner etiketter till bl.a. livsmedelsförpackningar och industrin. Till företagets styrkor hör en modern maskinpark som möjliggör kostnadseffektiv produktion. Lito-Botnia satsar mycket på hållbar utveckling, återvinner allt material, använder vindkraft och är det enda etikettryckeriet i Finland med FSC-certifierade produkter. Vasaföretaget hörde i tiderna till Litoset men har verkat som ett självständigt företag sedan 2013.

Redan innan Lito-Botnia blev självständigt var det Bäck & Vilén som skötte företagets löneräkning. När Litoset såldes och Lito-Botnia gick sin egen väg ville Asko Karppinen, delägare i företaget, inte släppa taget om Håkan (Fors). 

– Jag ville absolut att Håkan skulle fortsätta sköta löneräkningen. Jag litar fullständigt på honom och vid det här laget är det nästan så att vi kan läsa varandras tankar, eller åtminstone förutspå varandras handlingar. Löneräkning kräver specialkunnande och är tidskrävande, genom att utlokalisera den minskar mitt administrativa arbete och jag kan bättre koncentrera mig på mitt jobb.

Ändringar och tillägg i lagar och kollektivavtal sker också regelbundet. På Lito-Botnia uppskattar man att Bäck & Vilén anstränger sig för att reda på vad som gäller för just deras del.

– Vi verkar i en speciell bransch med gamla avtal, som bland annat innehåller extra lediga dagar. Bokföringsbyrån har satt sig in i vår bransch och tagit reda på vad som gäller. När nya lagar är aktuella så informerar de alltid om dem på förhand, så att vi vet att de är på kommande.

Företag som utlokaliserar löneräkningen till Bäck & Vilén får tillgång till en egen löneräknare, som tar hand om alla lönerelaterade avgifter enligt överenskommelse. Löneräknaren fungerar också som bollplank och ger råd om bl.a. kollektivavtal, semestrar och föräldraledigheter.

– Jag uppskattar att kontaktpersonen inte ändrar så ofta. I de fall Håkan är borta, så instruerar han vikarien om hur vårt system fungerar. Bäck & Vilén har ett brett kunnande inom ekonomiförvaltning och hjälper oss också i andra ärenden, exempelvis myndighetsansökningar (Business Finland, Finnvera, NTM-centralen).

Största delen av Lito-Botnias kunder finns i närregionen. Att bokföringsbyrån har bra lokalkännedom är därför en fördel, säger Asko. 

– Bäck & Vilén känner till närområdet och företagen här och är en tillräckligt stor byrå för att kunna erbjuda tjänster inom bokföringens alla områden. Vi har många svenskspråkiga kunder så för oss är det också ett plus att byrån är tvåspråkig och kan hjälpa oss med svenskan när det behövs.

”Ingen har någonsin sagt att lönen skulle vara felräknad”

Förutom löneräkningen tar Bäck & Vilén också hand om reskontra, försäljnings- och inköpsfakturor för Lito-Botnia. För arbetet används ett digitalt bokföringsprogram med hjälp av vilket man kan följa med företagets situation i realtid. Asko är nöjd med samarbetet och kommunikationen med bokföringsbyrån. 

– De är lätta att ha att göra med, gör ett felfritt jobb och går att lita på i alla lägen. Den största fördelen med att utlokalisera tjänsterna är tidsbesparingen och att vi kan fokusera på vårt eget kunnande och kärnverksamhet.

Asko konstaterar att Bäck & Vilén lever upp till sitt motto: Rätt, snabbt och snyggt.

– För mig innebär det en säkerhet i mitt eget arbete när jag kan lita på att saker och ting sköts på rätt sätt och i tid.

På bilden: Håkan Fors och Asko Karppinen

Läs mer

Löneräkning och HR