Beskattning

Optimera skatterna och undvik problem med en professionell bokförare

Företagens beskattning regleras av olika skattelagar och praxis. Vi behärskar beskattningen och momspraxisen för alla bolagsformer. Vi har även stor kunskap om momsbeskattningens specialområden, såsom momspraxis för marginalbeskattning (konst, begagnad vara, bilar och maskiner, skrot- eller återvinningsvara), grynderentreprenader och internationell handel. Tack vare vår breda kompetens och erfarenhet känner vi till alla knep som lagen tillåter för att göra avdrag eller minimera skatter. I korthet innebär det att ditt företag inte betalar mer skatt än nödvändigt och att vi följer lagen och har koll på alla obligatoriska skatter.

Eliminering av skatterisker

En annan central princip i bokföringen är att eliminera skatterisker. Om risken realiseras, kan det uppstå kostsamma skador. De vanligaste riskerna hänför sig till transaktioner mellan företag och företagare. Det gäller att sköta dessa rätt, annars kan det få allvarliga följder. Brister som framkommer i samband med en skatterevision kan innebära höga bötesbelopp och i värsta fall brottspåföljder. Rätt mängd förskottsskatter är viktigt för många företag med tanke på likviditeten. Vi vill se till att både våra kunder och vårt företag har ett gott rykte hos skattemyndigheten och revisorerna. Eventuella skatterevisioner innebär inga problem, om allt sköts som det ska.

Skatteplanering

Grundläggande skatteplanering innebär att alla utgifter som enligt lag får dras av redovisas som företagets kostnader i bokföringen. Sådana är bl.a. resekostnader, hyror mellan bolag och ägare samt hur resultatet fördelas mellan makarna. Skatteplaneringen gäller både företagaren och företaget. Rätt vald tidpunkt är ofta mycket viktigt vid skatteplanering. Vi kan påverka det skattebelopp som företaget och ägarna betalar på ett betydande sätt genom att periodisera och reglera vinstutdelningen och utbetalningen av löner på rätt sätt. Skatteplanering innebär även beslut om bolagsformer eller koncernstrukturer. Genom dessa beslut kan vi påverka mängden skatter som ett företag eller en person betalar. Vid generationsväxlingar och ägarbyten är det ofta bra att ha kännedom om skattemyndighetens förhandsbeslut med tanke på beskattningen. 

Rätt belopp, rätt tidpunkt

Vi tar hand om företagets betalningar och anmälningar i anknytning till beskattningen korrekt och vid rätt tidpunkt. Anmälningar och betalningar som görs för sent innebär alltid böter från skattemyndigheten. Företagets olika skatter är bl.a. mervärdesskatt, förskottsinnehållning på löner och inkomstskatt. Bokföraren gör olika anmälningar till skattemyndigheten, t.ex. anmälan om skatter vid utrikesförsäljning och dividender.

 • fastställande och ändring av förskottsskatt
 • vi ser till företagets intressen vid en eventuell skattegranskning
 • dividendbeskattning
 • deklaration av skatter på eget initiativ (periodskattedeklarationer)
 • årsanmälningar
 • konsultering om beskattning
 • momsbeskattning i Finland och utomlands
 • granskning av skattedeklarationer och beskattningsbeslut
 • arvs- och gåvobeskattning
 • ändringsansökningar och förhandsbeslut
 • momsåterbäring från ett annat land

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550.
Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.