Löneräkning och HR

Löner som utbetalas rätt och i tid, kunskap om kollektivavtal och lagstiftningen om kollektivavtal

I praktiken rekommenderar vi att alla företag som inte har en expert bland sina anställda som räknar löner som huvudsyssla outsourcar löneräkningen. Lön, anställningsvillkor, arbetstid, sjukledighet, föräldraledighet, semester eller pensionsavgifter styrs av ett stort antal lagar och kollektivavtal. För den som vill räkna och anmäla löner på egen hand gäller det att känna till dessa lagar och avtal väl. Generellt inträffar det ofta fel redan i grundläggande saker, t.ex. i regler som gäller arbetstidslagen och kollektivavtal, semestrar, innehållningar av pensions- och arbetslöshetsavgifter eller löneförhöjningar. Felen är oftast inte avsiktliga, men de kan leda till väldigt höga kostnader för arbetsgivaren, om arbetstagaren kräver ersättningar i efterhand.

Om du väljer att anlita oss för löneräkningen, har ditt företag tillgång till en egen löneräknare. Löneräknaren kan ta hand om alla lönerelaterade avgifter enligt överenskommelse. Löneräknaren sköter löneanmälningar och löneintyg för dig. Du kan fråga råd av löneräknaren om kollektivavtal, moderskaps- och faderskapsledigheter, sjukledigheter, permitteringspraxis eller ersättningar från FPA. Vi kan ansöka om ersättningar från FPA, olycksfallsersättningar, lönesubventioner och göra arbetsavtal för dig. Din löneräknare representerar alltid i första hand arbetsgivaren, dvs. ditt företag, även om dina anställda kontaktar löneräknaren direkt i lönefrågor.

Det enda våra löneräknare behöver få veta är enligt vilken princip lönerna ska utbetalas och, om det är fråga om timlön, antalet timmar. Du kan välja att övergå till att använda ett tidsuppföljningsprogram via oss och låta de anställda själva fylla i arbetstider, semestrar och frånvaro i programmet. Efter att förmannen har godkänt timmarna överförs de till löneräknaren. Alla uppgifter, betalningar, anmälningar till inkomstregistret, specifikationer till löntagaren och skattebetalningar till skatteförvaltningen görs via programmet.

Löneräkningens delområden:

 • Löneräkning
 • Arbetsavtal
 • Arbetsintyg
 • Reseräkningar
 • Löne- och inkomstintyg
 • Ansökningar om ersättning från FPA
 • Ansökningar om ersättning från olycksfallsförsäkring
 • Ansökningar om lönesubvention
 • Anmälningar till inkomstregistret
 • Arbetsgivarfrågor (arbetstidslagen, kollektivavtal, semestrar, sjukledigheter, FPA)
 • Finlands Näringslivs (EK) enkäter om lönestatistik
 • Rådgivning för nya företagare
 • Rådgivning om FöPL, ArPL, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring, företagshälsovård, permitteringar, varningar, uppsägningar

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550.
Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.