Företaget

Egen bokförare och löneräknare – komplett förståelse för affärsverksamheten i ditt företag

Bland våra totalt 30 anställda på huvudkontoret i Vasa och på filialkontoret i Pörtom finns flera som är experter inom sitt område. Vi håller fast vid att våra kunder ska ha en egen bokförare. Bokföraren innebär en trygghet för dig i och med att bokföraren har en övergripande förståelse för ekonomiförvaltningen i ditt företag. Vi utser även en löneräknare för ditt företag. Av löneräknaren får du inte bara löneberäkningar utan även råd om arbetslagstiftningen och anställningar.

Vi bevakar företagets intressen

Din bokförare, din löneräknare och alla andra experter i vårt företag finns här för att bevaka ditt företags intressen i alla frågor. Vi gör de ekonomiskt bästa besluten till exempel med tanke på beskattningen och bevakar företagets intressen i arbetsgivarfrågor. Vi håller ett öga på kundens affärsverksamhet och ingriper, om vi upptäcker något som avviker från det normala i ekonomiförvaltningen.

Vi följer lagar och regler – vi eliminerar kundens ekonomiska och juridiska risker

Vi följer lagen och förebygger alla risker. Kunden kan lita på att vi ser till att företagets ekonomiförvaltning sköts korrekt och i tid. Vi är en auktoriserad bokföringsbyrå.

Vi automatiserar och minimerar allt onödigt arbete

Vi erbjuder lösningar som ger kunden möjlighet att minimera allt administrativt eller onödigt arbete. Det frigör tid som du kan använda på ett mera produktivt sätt till att öka den egentliga affärsverksamheten.

Vi tar ansvar – vi är en byrå du kan lita på

Vi tar ansvar för vårt arbete, våra kunder och företagets gemensamma uppgifter. Vi lämnar ingenting ogjort och gör ingenting halvhjärtat, vi tar ansvar för att slutföra det som vi har påbörjat.  

Vi är närvarande och anträffbara

Närvaro är det viktigaste för en bra kundupplevelse. Du når oss per telefon och e-post. Vi ser till att kundarbetet löper smidigt och att företagets processer fungerar.

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550.
Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.