Bokföring

Sköt din bokföring och ekonomiförvaltning tillsammans med oss

Bokföring är en lagstadgad skyldighet. Med hjälp av bokföringen fastställs bl.a. den beskattningsbara inkomsten från företagsverksamheten. En välskött bokföring visar enkelt och i realtid hur det går för företagets affärsverksamhet. Vi behärskar bokföringen för alla företags- och organisationsformer, från enskilda näringsidkare och koncerner till föreningar och stiftelser. Alla våra kunder har en egen bokförare som har en helhetsbild av företagets affärsverksamhet. Bokföraren ansvarar för att bokföringen görs på ett korrekt sätt och att lagstadgade ärenden sköts i tid. Vi arbetar utifrån kundernas intressen och använder oss av de skatteplaneringsmöjligheter som föreskrivs enligt lag. Vi ser till att bokföringen inte innehåller några onödiga skatterisker.

Elektronisk bokföring och ekonomiförvaltning – hur funkar det?

En utmaning för många företag är fortfarande att bokföringen inte är i realtid. Det här beror till exempel på att uppgifterna finns i olika system som inte kommunicerar med varandra.

Du kan övergå till elektronisk ekonomiförvaltning och bokföring via oss på olika sätt. En elektronisk ekonomiförvaltning minskar betydligt det interna administrativa arbetet i företaget, minskar risken för fel och producerar framför allt exakta ekonomiska uppgifter i rätt tid för företagets ledning och ägare. Nedan följer några exempel på hur vi gör din bokföring elektronisk och i realtid.

Du får en elektronisk ekonomiförvaltning i realtid av oss t.ex. enligt följande:

 • Vi tar i bruk ett gemensamt system för ekonomiförvaltning, t.ex. Fennoa, Netvisor, DL Software eller Heeros. Dessa program har allt som behövs: fakturering, försäljningsreskontra, mottagning och cirkulation av inköpsfakturor (godkännande), kontantkvitton och reseräkningar, kontouppgifter och bokföring.
 • Om du vill behålla ditt eget faktureringsprogram, kan vi integrera dina fakturerings- och/eller reskontrasystem med vårt elektroniska bokföringsprogram (vi bygger ett gränssnitt mellan programmen eller använder ett färdigt gränssnitt).

Kontakta oss och berätta hur din situation ser ut, om du inte vet vad du borde göra, så ger vi dig ett konkret förslag.

Fördelar med en elektronisk ekonomiförvaltning och bokföring:

 • du hittar gamla fakturor och kvitton lätt
 • det går snabbare och lättare att betala räkningar, du behöver inte logga in i nätbanken
 • du behöver inte köpa ett dyrt program, i stället betalar du en månadsavgift
 • du behöver varken köpa eller göra programuppdateringar, uppdateringarna görs automatiskt
 • du ser resultat och balansräkningar, likviditet, betalningar m.m. genast
 • du kommer t.ex. direkt till händelser och verifikat från resultaträkningsraden
 • alla verifikat finns på samma ställe (fakturor, betalningar, reseräkningar, kvitton osv.)
 • inga papper kommer på villovägar
 • vi hjälper dig att använda programmet, du slipper ringa en utomstående programvarusupport!
 • du behöver inte samla ihop bokföringsmaterialet i början av månaden, ta kopior av kvitton eller lämna in materialet till bokföringsbyrån

Bokföringens delområden:

 • löpande bokföring
 • projektbokföring
 • kostnadsställesbokföring
 • huvudbokföring
 • mellanbokslut
 • bokslut
 • balansböcker och nödvändiga dokument
 • koncernbokslut
 • revisioner sköts på bokföringsbyrån vid behov
 • arkivering

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550. Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.