Ledningsrapportering

Utnyttja ekonomi- och bokföringsuppgifter inom ledningen – rapportera till myndigheterna i tid

Ditt företag får månatliga rapporter om bokföringen på överenskommet vis. Elektronisk bokföring gör att rapporterna kan skräddarsys för företagsledningen på valfritt sätt.

I vår bokföring ingår även att göra lagstadgade rapporter enligt överenskommelse och i rätt tid till exempel till skattemyndigheten, patent- och registerstyrelsen, banken, försäkringsbolagen, Valvira, kommunerna eller Statistikcentralen. Det finns oftast en tidsfrist för rapporterna. Fel i rapporterna eller förseningar kan leda till böter eller förlorade tillstånd. Vi förstår det här och därför är det mycket viktigt för oss att respektera tidsfristerna.  

Om du använder en av våra bokföringsprogram Fennoa, kan du följa företagets resultat, balansräkning, kassaflöde och nyckeltal samt försäljnings- och inköpsrapporter dagligen. På Fennoas startsida finns alltid en översikt över de ekonomiska siffrorna. Med andra ord ser du det aktuella läget genast du loggar in i programmet. Det är enkelt att få specialrapporter från programmet, t.ex. för ett visst kostnadsställe. Oavsett möjligheten till översyn i realtid skickar vi resultat- och balansräkning till alla kunder per e-post enligt överenskommelse.

Ledningsrapportering

 • Resultat- och balansräkning, uppföljning av bidrag
 • Projektrapportering
 • Budgetering
 • Kassabudgeter
 • Kassaflödesanalyser
 • Nyckeltal

Rapporter till utomstående:

 • Rapporter till Statistikcentralen
 • Rapporter till banken, Finnvera och försäkringsbolag
 • Intrastat-deklaration
 • Bygganmälningar
 • Utskänkningstillstånd
 • Ansökan om och förnyande av trafiktillstånd

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550.
Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.