Rätt, snabbt
&
snyggt

Behöver ditt företag en partner för bokföringen och ekonomiförvaltningen som har förmågan att se företagets affärsverksamhet som en helhet?

Bäck & Vilén är en auktoriserad bokföringsbyrå med 25 anställda. Kundkretsen består av både små och stora företag från olika branscher. Vi behärskar bokföring och skattefrågor för alla bolagsformer. Vi arbetar inte bara med bokföring och ekonomiförvaltning utan hjälper dagligen våra kunder även i olika typer av tillväxtsituationer, med företagsaffärer, olika avtal och att bredda ägarbasen.

Bli kund hos oss! Vi gör de ekonomiskt bästa besluten med tanke på beskattningen och bevakar företagets intressen i arbetsgivarfrågor. Hos oss får du en elektronisk bokföring. Vi är en kompetent, konsulterande och omtänksam byrå som hjälper dig att förverkliga dina planer utan problem.

Aktuellt

Bäck & Viléns personal framför havet och Replotbron

Bäck & Vilén är din svenskspråkiga bokföringsbyrå i Finland

Behovet av service inom finländsk bokföring och finländska skattefrågor uppstår tidigt för ett företag vars målsättning är att etablera sig i Finland, till en början kanske genom att starta en liten filial eller ett försäljningslager. Bäck & Vilén fungerar då som dotterbolagets ekonomiavdelning i Finland.

Läs mer