Reskontra, betalningar och fakturering

Effektivisera indrivningen av fordringar och automatisera godkännandet och betalningen av inköpsfakturor

I många företag kräver faktureringen företagarens och de anställdas insats, vilket gör att faktureringen inte går att lämna ut till någon annan. Det effektivaste är därför att kunden sköter faktureringen själv och bokföringsbyrån tar hand om reskontran. Om kunden har identiska, återkommande massfaktureringar (t.ex. hyresvederlag), kan vi sköta dessa för kunden.

Vi kan överföra uppgifter till vårt bokföringsprogram med hjälp av ett gränssnitt eller materialöverföring, om kunden har ett eget faktureringsprogram. Försäljnings- och inköpsreskontra ingår automatiskt i vårt bokföringssystem. Tack vare den elektroniska reskontran kan vi automatisera utsändningen av påminnelser och överlämnandet för indrivning. Automatiseringen gör att det blir mindre jobb och lättare att avgöra om vi behöver sända påminnelser eller överlämna fakturor för indrivning. Ingen ifrågasätter arrangemanget när funktionen sker automatiskt.

Programmet tar emot inköpsfakturor elektroniskt. När du övergår till att använda systemet får du uppgifter för elektronisk fakturering av oss som du ska meddela alla som skickar fakturor till dig. Om du vill, kan vi ta hand om förmedlingen av nätfakturaadressens uppgifter till leverantörerna. Efter det får du inga pappersfakturor längre. För inköpsfakturorna utses godkännare som går in och kontrollerar fakturorna. Efter att fakturorna har godkänts överförs de till betalning utan att du behöver använda nätbanken eller ett separat bankprogram. Det gör att du sparar mycket arbetstid och att det är lätt att hitta fakturorna även senare i det elektroniska systemet.

Med försäljnings- och inköpsreskontra i samma program är det möjligt att följa upp likviditet, kassaflödesrapporter och prognoser i realtid. Det här underlättar betalningsplaneringen avsevärt, dvs. vilka fakturor som ska betalas först.

Skapa ett smart faktureringssystem

Vi hjälper dig att bygga ett smart faktureringssystem i Fennoa, om du inte ännu använder ett faktureringssystem. I så fall kommer vi att dela in produkterna i logiska produktgrupper och produkter tillsammans med dig. Samtidigt planerar vi hur försäljningen automatiskt registreras till rätt bokföringskonton och kostnadsställen. Då faktureringssystemet och bokföringssystemet byggs samtidigt har vi möjlighet att påverka och se till att företagsledningen får rapporter om bokföringen enkelt och i önskat format.  

Factoring – sälj dina fakturor till ett finansieringsbolag och få in dina kundfordringar genast

Ibland är det klokt att sälja sina kundfordringar till ett finansieringsbolag. I så fall betalar finansieringsbolaget dina fordringar eller en del av dem genast till ditt företag och tar ut ett arvode för sina tjänster. Det finns många olika factoringbolag. Vi kan hjälpa dig att välja rätt lösning och bolag för ditt företag. Det går till exempel att överlåta fordringar direkt till de flesta factoringbolag via Fennoa.  

Reskontra, betalningar och fakturering

  • Inköps- och försäljningsreskontra
  • Överlåtelse till indrivningsbyrå
  • Fakturering för kundens räkning
  • Elektronisk fakturering för kundens räkning
  • Betalning/automatisering av fakturor
  • Kassabudgetering
  • Överlåtelse av fakturering till factoringbolag
  • Postexpediering av fakturor

Kontakta oss på info@back-vilen.fi eller ring växeln på tel. 06-320 9550.
Vi vidarebefordrar alla förfrågningar till rätt person.