Aktuellt

Företagarparet bakom Blomtorget sparar tid, pengar och naturresurser med hjälp av elektronisk bokföring

Blomtorget (Grandiflora Oy) är den intensiva högsäsongen i full gång. Familjeföretaget som huvudsakligen säljer sommarblommor och växter drivs i dag av företagarparet Lena och Kenneth Gillberg. De erbjuder även olika tjänster inom trädgårdsplanering och konsultering.

Grandiflora har varit kund hos Bäck & Vilén en lång tid, sedan långt innan Lena och Kenneth höll i tyglarna. Vid generationsskiftet år 2017 bestämde paret sig för att fortsätta samarbeta med Bäck & Vilén.

 – Bäck & Vilén sitter på rätt expertis och erfarenhet. Genom att outsourca bokföringen till dem slipper vi anställa någon som gör jobbet, och det känns precis som om de jobbar i vårt företag tack vare den goda kontakten oss emellan, konstaterar Kenneth som är vd på företaget.

Vid generationsskiftet, och vid förvärvandet av deras andra företag Euroflora, har paret Gillberg också använt sig av Bäck & Viléns konsulttjänster. De uppskattar särskilt byråns lättillgänglighet.

– Det är betryggande att veta att de alltid svarar då jag ringer. Jag betalar gärna lite extra för personlig och välfungerande kundservice.

Bäck & Vilén och programmet Fennoa gör bokföringen bekymmersfri

Samtidigt som Lena och Kenneth tog över företaget digitaliserade de sin bokföring med hjälp av bokföringsbyrån. Övergången var smidig och bekymmersfri, och medan Bäck & Vilén tog hand om den biten kunde Lena och Kenneth koncentrera sig på att komma in i den nya rollen som Grandifloras ägare.

Att bli av med överflödigt papper har varit en stor lättnad för Kenneth.

– Genom att jobba papperslöst kan man spara en slant och dessutom använder man mindre naturresurser. Då jag blev vd på Grandiflora sprättade jag till en början upp många kuvert varje dag, men ganska fort minskade mängden papper och nu behöver jag sällan öppna ett kuvert.

När paret Gillberg tog i bruk elektronisk bokföring och bokföringsprogrammet Fennoa effektiviserades dessutom ekonomiadministrationen.

– Den tid som går åt till fakturering och att kolla upp olika uppgifter har minskat drastiskt. Allt finns på ett och samma ställe och allting sker i realtid, vilket gör att man får bättre koll på kassaflödet.

När Grandiflora började använda sig av Fennoa var inte alla deras kunder och leverantörer med på samma tåg, men de senaste åren har en stor förändring skett. Att de flesta numera använder samma eller liknande system förenklar arbetet ytterligare. Kenneth kan därför inte se någon anledning att hålla fast vid den traditionella pappersbokföringen.

– Jag tycker att alla som funderar på att digitalisera bokföringen ska ge det en chans. Jag skulle göra om det om jag hamnade i samma sits igen.