Rätt, snabbt
&
snyggt

Behöver ditt företag en partner för bokföringen och ekonomiförvaltningen som har förmågan att se företagets affärsverksamhet som en helhet?

Bäck & Vilén är en auktoriserad bokföringsbyrå med 25 anställda. Kundkretsen består av både små och stora företag från olika branscher. Vi behärskar bokföring och skattefrågor för alla bolagsformer. Vi arbetar inte bara med bokföring och ekonomiförvaltning utan hjälper dagligen våra kunder även i olika typer av tillväxtsituationer, med företagsaffärer, olika avtal och att bredda ägarbasen.

Bli kund hos oss! Vi gör de ekonomiskt bästa besluten med tanke på beskattningen och bevakar företagets intressen i arbetsgivarfrågor. Hos oss får du en elektronisk bokföring. Vi är en kompetent, konsulterande och omtänksam byrå som hjälper dig att förverkliga dina planer utan problem.

Ajankohtaista

Tillväxtplaner?

Företags- och ägararrangemang, generationsväxlingar Vid företags- och ägararrangemang börjar vi med att ta reda på vad du som kund vill. När vi har fått reda på det kommer vi med ett förslag på den bästa lösningen. Vi samlar ihop alla nödvändiga uppgifter och sköter pappersarbetet. Vid behov tar vi hjälp av en jurist. På det

Lue lisää

Digitalisera din ekonomiförvaltning

Elektronisk bokföring och ekonomiförvaltning – hur funkar det? En utmaning för många företag är fortfarande att bokföringen inte är i realtid. Det här beror till exempel på att uppgifterna finns i olika system som inte kommunicerar med varandra. Du kan övergå till elektronisk ekonomiförvaltning och bokföring via oss på olika sätt. En elektronisk ekonomiförvaltning minskar

Lue lisää

Smart skatteplanering redan från företagsstarten

Optimera skatterna och undvik problem med en professionell bokförare Företagens beskattning regleras av olika skattelagar och praxis. Vi behärskar beskattningen och momspraxisen för alla bolagsformer. Vi har även stor kunskap om momsbeskattningens specialområden, såsom momspraxis för marginalbeskattning (konst, begagnad vara, bilar och maskiner, skrot- eller återvinningsvara), grynderentreprenader och internationell handel. Tack vare vår breda kompetens

Lue lisää