Aktuellt

Fysio LJ får mer tid för både kundarbete och fritid tack vare Bäck & Vilén och bokföringsprogrammet Fennoa

Fysio LJ är ett Helsingforsbaserat företag med specialisering inom fysioterapi som upprätthåller och förbättrar seniorers kondition. Företaget erbjuder individuell fysioterapi, gruppträning, veteranrehabilitering och hemrehabilitering.

Behändig digital bokföring med integrering direkt i patientsystemet

När Jens Lindman startade sitt företag Fysio LJ för två år sedan hade han först en tanke om att själv sköta all bokföring. Han insåg dock snart att han behövde anlita en bokförare. Dagarna går nämligen helt och hållet ut på kundarbete i olika former – Lindman gör hembesök, leder gruppass på servicehem och sjukhus och ger också individuell fysioterapi och massage.

– Då är det skönt att veta att det mesta av pappersarbetet sköts av Bäck & Vilén, konstaterar han. Jag vågar inte ens föreställa mig hur min vardag annars skulle se ut, men det administrativa skulle definitivt inkräkta på mina lediga kvällar och helger.

Att det blev just Bäck & Vilén är resultatet av en kedja av händelser. I sitt dagliga arbete använder Lindman sig av programmet Diarium, ett patientsystem och faktureringsprogram särskilt utvecklat för terapeuter. I Diarium kan också olika bokföringsprogram integreras. Efter en del research valde Lindman programmet Fennoa för sin digitala bokföring, vilket i sin tur ledde honom vidare till Bäck & Vilén.

– När jag besökte Bäck & Viléns webbsida fick jag genast ett gott intryck av bokföringsbyrån, och det kändes tryggt att få hjälp med företagsadministrationen av bokföringsproffs i Vasa.

Integreringen av Fennoa i patientsystemet fungerar problemfritt. När Lindman har gjort ett kundbesök dokumenterar han det i systemet, där kundens faktureringsuppgifter också finns. Samtidigt som fakturan skickas i väg till kunden får Bäck & Vilén informationen genom kopian som automatiskt skickas till Fennoa.

– Allt fungerar precis som det ska. Jag har verkligen ingenting negativt att säga, varken om Bäck & Vilén eller om Fennoa, säger Lindman.

Kontakten med bokföraren fungerar problemfritt trots det fysiska avståndet

Att Lindman själv bor och arbetar i södra Finland är inget hinder:

– Det bästa med Bäck & Vilén är lättillgängligheten. När jag mejlar får jag svar samma dag av min bokförare. Jag har aldrig ens behövt ringa, eftersom svaren alltid är så utförliga. Min bokförare är kompetent och verkar ta sitt jobb väldigt seriöst, vilket jag uppskattar.

En annan fördel med Bäck & Vilén är den svenskspråkiga servicen. Lindmans finska är mycket stark, men det är ändå skönt för honom att veta att han alltid kan få hjälp med bokföringen på sitt modersmål svenska.

– Även om jag till 99 % arbetar på finska känner jag mig inte helt bekväm med finskan när det kommer till just skattegrejer och bokföringstermer. Det är viktigt för mig att kunna få hjälp på svenska när det behövs.