Aktuellt

Att ett nygrundat aktiebolag ska registreras i Handelsregistret känner de flesta till. Anmälningsskyldigheten slutar ändå inte där. På Bäck & Vilén hjälper vi varje vecka företag av olika storlek med att planera och göra ändringar och besvarar frågor som gäller Handelsregistret. Här tar vi upp några vanliga åtgärder och ändringar som kräver registrering.
Österbottens handelskammares Business Panel undersökning visar att konjunkturläget för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är mer positivt nu, jämfört med hur läget var under hösten. Nedan en kort sammanfattning av undersökningen.
Skattedeklarationsdags! Behöver du göra något och vad kan man riktigt dra av? Vilka tjänster berättigar till hushållsavdrag? Förutom företagets skattedeklarationer så hjälper vi gärna till också med den privata skattedeklarationen.
Bäck&Vilén bokföringsbyrå Pörtom
Hösten 2022 tog Bäck & Vilén över Pörtom Bokföringsbyrå och stärkte samtidigt sitt kunnande speciellt inom lantbrukssektorn. Kunderna som flyttades över till Bäck & Vilén i samband med företagsköpet kan å sin sida glädja sig åt ett bredare tjänsteutbud som innefattar fakturering, betalningar, digitala tjänster och mer omfattande rådgivning.
Bäck & Viléns personal framför havet och Replotbron
Behovet av service inom finländsk bokföring och finländska skattefrågor uppstår tidigt för ett företag vars målsättning är att etablera sig i Finland, till en början kanske genom att starta en liten filial eller ett försäljningslager. Bäck & Vilén fungerar då som dotterbolagets ekonomiavdelning i Finland.
När Jens Lindman startade sitt företag Fysio LJ för två år sedan hade han först en tanke om att själv sköta all bokföring. Han insåg dock snart att han behövde anlita en bokförare. Dagarna går nämligen helt och hållet ut på kundarbete i olika former – Lindman gör hembesök, leder gruppass på servicehem och sjukhus och ger också individuell fysioterapi och massage.