Aktuellt

Deklarationsdags – utnyttja avdragen!

Skattedeklarationsdags! Behöver du göra något och vad kan man riktigt dra av? Vilka tjänster berättigar till hushållsavdrag? Förutom företagets skattedeklarationer så hjälper vi gärna till också med den privata skattedeklarationen.

Lämna in deklarationen i tid

Den förhandsifyllda skattedeklarationen dyker upp i postlådan och i MinSkatt i mars–april 2024. För rörelseidkarna och jordbrukarna samt deras makar är inlämningsdagen i många fall redan 2.4, i annat fall är det 7.5, 14.5 eller 21.5 som gäller. För att undvika förseningsavgifter är det viktigt att deklarationen är framme hos Skatteförvaltningen i tid.

Tips! Ett fungerande system för hur du förvarar och sparar dina uppgifter under årets gång minskar deklarationsstressen. Gör det till en vana att spara alla uppgifter på ett och samma ställe, så underlättar du både för dig själv och bokföraren när det är dags att deklarera.

Kontrollera uppgifterna

Kontrollera alltid att uppgifterna på den förhandsifyllda deklarationen stämmer. Ofta stämmer uppgifterna om till exempel löneinkomster, men det är alltid skäl att kontrollera att också de uppgifter som finns färdigt ifyllda på deklarationen stämmer. I bästa fall stämmer alla uppgifterna och finns det heller inget att lägga till eller korrigera så behöver man inte skicka in deklarationen.

Inkomster och avdrag – har du koll på de här?

Ofta finns det både inkomster och avdrag som du behöver lägga till. Till inkomsterna kan du till exempel behöva lägga till försäljningsinkomster och hyresinkomster. Kom också ihåg att du från inkomsterna har rätt att dra av kostnader som anknyter till inkomsterna.

Vanliga avdrag som kan läggas till den förhandsifyllda skattedeklarationen är bland annat:

  • Arbetsrumsavdrag
  • Avdrag för arbetsredskap och dataanslutning
  • Resekostnader (enligt billigaste färdmedel, vanligen kollektivtrafik). 

Alla löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvandet av inkomst. Här ingår bland annat kostnader för arbetsrum, arbetsredskap, dataanslutning och resekostnader. Ifall du har högre utgifter än 750 euro så ska du deklarera dessa för att få större avdrag än 750 euro (som dras av automatiskt).

Observera att också företagare har rätt till avdrag för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen, utöver att du kan få ersättning från företaget eller tilläggsavdrag för resekostnader i arbetet.

Hushållsavdrag. Avdraget gäller ifall du köpt arbeten som exempelvis städ- eller renoveringstjänster till ditt eget eller dina föräldrars eller mor-/farföräldrars hem eller din fritidsbostad. År 2024 fås hushållsavdrag också för fysioterapi och ergoterapi som ges i hemmet. Maximibeloppet är 2 250 euro per person för renoveringsarbeten och 3 500 euro per person för hushålls-, omsorgs-, och vårdarbeten samt avstående från oljeuppvärmning.

Du kan beviljas underhållsskyldighetsavdrag om du betalar underhållsbidrag för ditt barn. Det ska finnas ett avtal som socialnämnden bekräftat eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget. Avdraget är ⅛ av beloppet som du har betalat. Avdraget är dock högst 80 euro per minderårigt barn per år.

Elavdrag kan beviljas om elräkningarna under perioden januari–april 2023 har varit stora, det vill säga om de totala kostnaderna för elenergin är högre än 2 000 euro för hela perioden. Elavdraget är 60 % av kostnaderna som överstiger 2 000 euro. Maximibeloppet är 2 400 euro/bostad.

Lån och räntor

Kontrollera också att uppgifterna om lån och betalda räntor stämmer. Har du lyft lån för att skaffa inkomster, till exempel för att köpa en investeringsfastighet, så kan räntorna för lånet vara avdragbara. Ränteavdragen för bostadslån kan från och med 2023 inte längre dras av i beskattningen, samma gäller räntor på skuld för första bostad.

Vi kan skattedeklaration på våra fem fingrar – dessutom tycker vi att det är roligt!

Känns det fortfarande svårt? Ta kontakt med din bokförare så hjälper vi dig att lämna in deklarationen och säkerställer att du får de avdrag du har rätt till.

Läs mer om skattedeklaration och avdrag på Skatteförvaltningens sidor: Deklarera och kontrollera avdrag – vero.fi

Observera att beloppen och avdragen i texten och det som deklareras nu i vår gäller för skatteåret 2023.