Aktuellt

Bäck & Vilén köper Pörtom Bokföringsbyrå

Bäck & Vilén Företagstjänst har köpt Pörtom Bokföringsbyrå av grundaren Stefan Tåg. Verksamheten med två anställda övergår till Bäck & Vilén den 1 september och ungefär samtidigt öppnar man ett nytt kontor i Aktias gamla banklokal i Pörtom.

Pörtomkontoret är Bäck & Viléns första sidokontor utanför Vasa, och i och med företagsköpet har byrån 27 anställda. Avsikten är dock att växa och Bäck & Vilén börjar genast rekrytera nya bokförare till Pörtom.

För Bäck & Vilén innebär affären att man utvidgar sitt geografiska verksamhetsområde, men också att man stärker sitt kunnande i lantbrukssektorn.

– En stor del av Pörtom Bokföringsbyrås kunder är jord- och skogsbruksföretag, och med köpet får vi ett ännu starkare kunnande i lantbruksbranschen, vilket vi har nytta av i hela vårt område. Vi kommer bland annat att satsa på nya programlösningar för lantbruksföretag, säger Bäck & Viléns vd Johan Hällmark.

– För Pörtom Bokföringsbyrås kunder kan vi erbjuda nya tjänster som fakturering, betalningar, digitala tjänster och mera rådgivning, säger Hällmark.

Branschen för företagstjänster och bokföring genomgår en våg av kedjebildning där stora nationella kedjor köper upp lokala byråer. Stefan Tåg har fått köperbjudanden från de stora kedjorna, men ville sälja till en stabil österbottnisk byrå.

– I Bäck & Vilén hittade jag en köpare som både vill satsa på landsbygden och utvidga verksamheten i Pörtom, och då känns det rätt att sälja, säger Stefan Tåg som stannar kvar i företaget för en övergångstid innan han trappar ner.

– Bäck & Vilén är tillräckligt stora för att kunna ha samma moderna, tekniska lösningar som de stora aktörerna men tillräckligt små för att kunna ge den genuint personliga service som en liten bokföringsbyrå kan, säger Hällmark.

Mera information

Johan Hällmark, vd Bäck & Vilén Företagstjänst, 06 320 9578

Stefan Tåg, vd Pörtom Bokföringsbyrå, 050 512 4115