Aktuellt

Bilar och fordon i beskattningen – några grundregler för företagare

Bilar och fordon omges av en hel del regler i beskattningen. För företagare som vill utnyttja avdragen lönar det sig att ta reda på vad som gäller i fråga om anskaffning, drift och fordonstyp. För att säkerställa avdragsrätten är det dessutom viktigt att dokumentationen är i skick: anteckningar, kördagbok eller annan trovärdig beräkning av privat andel bör finnas.

Personbil

En vanlig fråga vi får av företagare är om det ”löns att ha bilen på firman”? Ett enkelt och tydligt svar är svårt att ge eftersom så många variabler spelar in: bilens pris, bilförmånsvärdet, hur mycket lön företagaren lyfter, hur mycket man kör med bilen privat kontra i jobbet, företagsform och så vidare.

Det korta svaret är att det sällan lönar sig att ha bilen på firman ifall man har möjlighet att skriva reseräkningar för privat bil och lyfta kilometerersättning i stället. Men: om antalet kilometrar man som enskild näringsidkare kör åt företaget överstiger 50 procent så mer än halveras kilometeravdraget. I sådant fall kan det vara en idé att ta in bilen i företagets bokföring och göra avdragen där, eller att ombilda sitt företag till ett person- eller aktiebolag för att kunna gör regelrätta reseräkningar.

Har man anställda jämför man resekostnader enligt reseräkning mot verkliga bilkostnader, varvid man väljer det alternativ som blir billigare för företaget.

För personbilar fås inga momsavdrag på anskaffning eller drift. Bilförmånen som påförs om bilen till någon del används privat (ca 700–1000 €/mån) kan däremot vara ett lockande och enkelt sätt att finansiera ett bilinköp via företaget. Rasar bilen i värde efter de första åren så kan det vara skäl för företagaren att överväga att köpa bilförmånsbilen av företaget.

Paketbil

Anskaffningsutgift och drift av en renodlad paketbil (chaufför samt två passagerare) är avdragbara i mervärdesbeskattningen. Man kan inte göra momsavdrag på anskaffningsutgiften om paketbilen har köpts enligt marginalbeskattning eller av en privatperson. Observera att då man byter in eller säljer en sådan paketbil måste man redovisa moms! För paketbilar med bakbänk (registrerad för 1+4 personer) gäller samma villkor som för personbilar.

Övriga fordon

Fordon som används för uthyrning, persontransport eller av bilskolor är utöver den privata andelen avdragbara i mervärdesbeskattningen. Moms som ingår i anskaffningen och drift för fyrhjulingar, mopeder, mopedbilar, skotrar, motorkälkar, cyklar och helikoptrar kan dras av till den del de ingår i näringsverksamheten.

I regel fås inget momsavdrag för:

  • motorcyklar
  • husbilar
  • husvagnar
  • lätta lastbilar registrerade som personbil
  • vattenfarkoster för nöjesbruk

Tveka inte att ta kontakt om det är något du funderar på gällande beskattningen av bilar och fordon

Vi hjälper gärna företagare att ”räkna” och fundera på bilförmånen. Vi behöver då veta på ett ungefär vad den tilltänka bilens bilförmånsvärde är, antalet kilometer företagaren kör med bilen i jobbet och privat per år. Kontakta oss så hjälper vi dig!