Skatteförvaltningen granskar restaurang- och hälsovårdsföretag 

Skatteförvaltningen kommer under året speciellt att granska företag verksamma inom restaurang- och hälsovårdsbranschen samt andra branscher befriade från mervärdesskatt, t.ex. finans- och försäkringsbranschen. Med granskningarna vill man bland annat kontrollera att all försäljning redovisas, att momshanteringen är korrekt, att löneredovisningen är korrekt och att s.k. svart arbetskraft inte förekommer samt att transaktioner mellan företaget och företagets närstående (ägarna, ledningen och anhöriga) sker till marknadsmässiga villkor. Vidare kommer Skatteförvaltningen att fästa uppmärksamhet vid företagsarrangemang kring ägar- och generationsskiften. Meddela alltid din bokförare ifall ni får förfrågningar, begäran om utredning eller meddelande om skatterevision.