Aktuellt

Alm & Hedman målar vidare medan Bäck & Vilén tar hand om deras bokföring och löneräkning

Oy Alm & Hedman Ab är specialiserade inom byggnadsmålning och de största kunderna är företag i elementhusbranschen. Den mångsidiga verksamheten omfattar också bland annat tapetsering, småskaliga byggprojekt och lokalrenoveringar runtom i Österbotten. Företaget sysselsätter i dagsläget fyra anställda utöver de två delägarna Johan Alm och Thomas Hedman.

För fem år sedan började Alm & Hedman se sig om efter en pålitlig bokförare. Thomas Hedman kände till Bäck & Viléns Per Vilén sedan tidigare, men det var först när en gemensam bekant gav sin starka rekommendation som Alm & Hedman fattade beslut om att anlita bokföringsbyrån.

Hedman betonar att det inte var ett beslut som fattades lättvindigt.

– För en företagare kan det vara en riktig vånda att välja bokförare, eftersom det handlar så väldigt mycket om förtroende. När jag hade träffat Per och pratat igenom saken med honom kändes det genast bättre. Han verkade vara både intelligent och duktig, konstaterar Hedman.

Samarbetet inleddes kort därefter och sedan dess har företagsadministrationen gått som en dans. Hedman beskriver samarbetet med Bäck & Vilén som en alltigenom trevlig upplevelse och de har god kontakt med både löneräknaren och bokföraren.

”Utan Bäck & Vilén skulle företaget inte fungera”

Hedmans personliga intresse för ”datavärlden” är enligt honom själv så gott som obefintligt. Därför är han extra tacksam över att kunna lämna över företagsadministrationen till Bäck & Vilén och i stället få fokusera på företagets måleri- och byggprojekt.

– Jag brukar säga att utan Bäck & Vilén skulle inte företaget fungera. Jag överdriver förstås lite – säkert skulle vi hålla oss ovanför vattenytan – men det är väldigt praktiskt att de sköter allt som har med bokföringen och löneräkningen att göra.

Hedman tar själv hand om faktureringen, men också den rullar på smidigt sedan företaget tillsammans med Bäck & Vilén tog i bruk bokföringsprogrammet Fennoa. Hedman har sedan tidigare erfarenhet av andra bokföringsprogram, men han upplever att Fennoa sticker ut.

– I Fennoa är det enkelt att följa med företagets ekonomi. Informationen presenteras väldigt konkret, och man kan se företagets ekonomiska utveckling också i ett längre perspektiv.

Och om det skulle uppstå några problem är det lätt för Bäck & Vilén att rycka in och hjälpa till.

– Det är skönt att veta att det alltid finns stöd att få.


Vill du också ha hjälp med företagsadministrationen? Tveka inte att kontakta oss!