Aktuellt

Bäck&Vilén bokföringsbyrå Pörtom

Bäck & Vilén betjänar kunder också i Pörtom: ”Våra dörrar är alltid öppna”

Hösten 2022 tog Bäck & Vilén över Pörtom Bokföringsbyrå och stärkte samtidigt sitt kunnande speciellt inom lantbrukssektorn. Kunderna som flyttades över till Bäck & Vilén i samband med företagsköpet kan å sin sida glädja sig åt ett bredare tjänsteutbud som innefattar fakturering, betalningar, digitala tjänster och mer omfattande rådgivning.

Bokföraren Maria, med rötterna i Närpes, ser många fördelar med filialverksamheten.

– Som bokföringsbyrå kan Bäck & Vilén erbjuda mångsidiga tjänster och gedigen erfarenhet. Det finns jättemycket kunskap om varierande områden inom företaget, konstaterar hon.  

–  Jag skulle gärna se att vi fick lite fler kunder från Närpes och Sydösterbotten nu när vi geografiskt ligger ett steg närmare till med Pörtomkontoret. Nog får jag praktisera dialekt på kontoret i Vasa också, men mycket vill ha mer! säger Maria och skrattar. 

–  Och från Korsnäs! Jag skulle gärna se att vi får fler kunder från Korsnäs, tillägger kollegan Anette med ett skratt.

Sedan filialen tillkom har Bäck & Vilén fokuserat på att upprätthålla tät kontakt och ett ständigt utbyte kontoren emellan. Även om personalen fysiskt befinner sig på olika orter finns det inga olikheter eller begränsningar i servicen.

– I slutändan är alla kunder Bäck & Viléns kunder. De får givetvis likvärdig service och vid behov kommer sakkunniga från huvudkontoret till Pörtom och vice versa. Flera av våra tjänster är dessutom helt platsoberoende, möten kan skötas via telefon och dator, materialinlämningen är heller inget problem med dagens teknik. Den personliga kontakten mellan bokförararen och kunden är minst lika viktig som förr och ibland är det guldvärt att kunna mötas ansikte mot ansikte också.

Personlig kundservice i första rummet

Som bokföringskund hos Bäck & Vilén får företagaren eller företaget alltid en egen kontaktperson. Det är värdefullt både ur bokförarens och kundens perspektiv.

– Personlig kundservice är vår hjärtesak. Som bokförare blir man snart specialiserad på kundens verksamhet och kundens tillit till bokföraren växer på ett naturligt sätt. 

Den personliga kontakten kan vara viktig, ibland rentav avgörande, för en del kunder. Andra är nöjda bara allt fungerar och löper på som det ska. Människor är olika och det tar förstås bokföraren hänsyn till, men de flesta kunder tycker att det är skönt att veta att de kan nå sin bokförare snabbt när det kniper. 

– Det ska vara lätt att nå oss. I praktiken betyder det att vi svarar i telefon och på mejl och att våra dörrar alltid står öppna. Våra kontor är alltid bemannade under öppettiderna, så det är bara att komma in.

Kontoret i Pörtom är centralt beläget i Aktias gamla banklokal på Centrumvägen 9. Här arbetar kontorschefen Pia och bokförarna Tom och Anette. Pörtomkontoret håller öppet kl. 8–16 varje vardag (lunchstängt kl. 12–12:30).