Ajankohtaista

Monella yrityksellä haasteena on edelleen, että kirjanpito ei ole reaaliaikainen. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että tiedot ovat eri järjestelmissä, jotka eivät keskustele keskenään.
Yritys- ja omistusjärjestelyissä selvitämme ensin, mitä sinä asiakkaana haluat. Tämän perusteella teemme esityksen parhaasta ratkaisusta. Keräämme tarpeelliset tiedot ja hoidamme paperit kuntoon. Käytämme tarvittaessa apuna juristia. Tällä menetelmällä minimoidaan juristin työn osuus. Kokemuksemme takaa, että osaamme ehdottaa yrityksen tilanteeseen järkeviä ja taloudellisesti fiksuja ratkaisuja.